459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Hněv, agrese, zlost

Popis hněvu, agrese, zlosti

Hněv, agresi a zlost jsme v životě pocítili jistě všichni. Tyto emoce byly patrně adresovány někomu či něčemu, kdo nejednal dle našich přání, nebo co se nevyvíjelo podle našich představ.

Můžeme se pochopitelně hněvat a zlobit, ale moudřejší je nahradit hněv pochopením a respektováním druhých i s jejich chybami. Ne vše je a bude vždy podle nás, což více ovlivníme svědomitou prací nežli agresí.

Příčiny

Možné následky a komplikace tohoto postoje

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

(Informační zdroje stránky)